ประกันสัตว์เลี้ยง คืออะไร ข้อควรรู้ก่อนทำ

ประกันสัตว์เลี้ยง เทรนด์ใหม่สำหรับคนรักสัตว์ การทำประกันแบบนี้หากเปรียบเทียบก็คล้าย ๆ กับประกันชีวิต หรือประกันสุขภาพในคน โดยบริษัทประกันจะช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายในกรณีต่าง ๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล, ค่าอุบัติเหตุ ของสัตว์ที่เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระให้เจ้าของหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นกับสัตว์เลี้ยง โดยรายละเอียดต่าง ๆ ก็มีดังต่อไปนี้

ประกันสัตว์เลี้ยง คุ้มครองเบื้องต้นกรณีไหนบ้าง

ค่ารักษาพยาบาล – ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ

ค่าใช้จ่ายรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก – เช่น สุนัขไปกัดคนอื่น สุนัขไปวิ่งชนหรือตัดหน้ารถจนล้มจนเกิดความเสียหาย

ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีศพ –  เช่น หากอยากจัดงานศพให้กับน้องแมวก็สามารถเบิกเคลมได้

สามารถเสริมความคุ้มครองอื่น ๆ ได้ – เช่น ค่าชดเชยหากสัตว์เลี้ยงเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย, ค่าใช้จ่ายจากการโฆษณาประกาศหาในกรณีสัตว์เลี้ยงที่สูญหาย, ค่าวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยง, ค่ารับฝากเลี้ยงกรณีเจ้าของไปต่างประเทศ

ประกันสัตว์เลี้ยง คุ้มครองสัตว์ประเภทไหนบ้าง

ในหลาย ๆ ประเทศอาจจะมีการคุ้มครองถึงสัตว์เลี้ยงครอบคลุมหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น สุนัข แมว หนูแฮมสเตอร์ เม่น หรือนกต่าง ๆ แต่สำหรับประเทศไทยบริษัทประกันส่วนใหญ่จะรับทำเฉพาะสุนัขกับแมวเท่านั้น โดยสาเหตุก็มาจากหลายปัจจัย เช่น เป็นสัตว์ที่คนส่วนใหญ่นิยมเลี้ยง ค่ารักษาพยาบาลของสัตว์แต่ละชนิดมีความละเอียดอ่อนต่างกันออกไปทำให้ยากในการกำหนดขอบเขตวงเงินประกัน

นอกจากนี้ยังมีข้อยกเว้นอื่น ๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับบริษัทประกันในแต่ละเจ้าซึ่งจะมีกฎเกณฑ์ที่ต่างกัน แต่กฎส่วนใหญ่ที่คล้ายกันก็มีดังนี้

  • สัตว์เลี้ยงที่จะทำประกันได้ต้องมีอายุ 3 เดือน ขึ้นไปแต่ต้องไม่เกิน 10 ปี
  • ต้องนำสัตว์เลี้ยงตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน ต้องไม่เจ็บป่วยอยู่แล้ว จะต้องไม่พิการ รวมไปถึงควรได้รับวัคซีนครบ
  • จะคุ้มครองสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น หากนำสัตว์เลี้ยงออกนอกประเทศ หากเกิดกรณีใด ๆ จะไม่สามารถเบิกเคลมได้
  • กรมธรรม์ 1 ฉบับ คุ้มครองสัตว์เลี้ยงเพียง 1 ตัว เท่านั้น
  • ระยะเวลารอคอยกรมธรรม์  กรมธรรม์จะมีผลบังคับใช้ทันทีหลังจากหมดระยะรอคอยประกัน เช่น หากมีระยะรอคอย 90 วัน หากสัตว์เลี้ยงป่วยในวันที่ 90 อาจจะเบิกเคลมไม่ได้ แต่หากป่วยวันที่ 91 ก็สามารถเบิกเคลมได้

นอกจากนี้บริษัทประกันหลาย ๆ แห่งยังมีข้อยกเว้นในการจ่าค่าเคลมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แต่จะคืนเพียงดอกเบี้ยที่เราจ่ายไปเท่านั้น ยกตัวอย่างหากสัตว์เลี้ยงเสียชีวิตด้วยความตั้งใจของผู้อื่นหรือเจ้าของ เช่น สัตว์เลี้ยงถูกวางยา เป็นต้น

จะเห็นได้ว่า ประกันสัตว์เลี้ยง นั้นมีประโยชน์หลายด้านถึงแม้ว่าค่าเบี้ยประกันค่อนข้างจะสูงแต่หากเทียบกับค่ารักษาพยาบาลสัตว์เลี้ยงในแต่ละครั้งก็ถือว่าคุ้มไม่น้อย เพราะช่วยลดภาระการเงินในการดูแลสัตว์เลี้ยงได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียว