วิธีวัดโครงหน้า ที่สามารถทำได้ด้วยตัวเอง

หากเรารู้จักรูปหน้าของตัวเองว่าเป็นแบบไหน ก็สามารถที่จะเลือกการแต่งหน้าเพื่อให้เข้ากับบุคลิกของใบหน้าได้ ก็จะเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองได้มากขึ้น ซึ่งหากเราอยากรู้ว่าโครงหน้าของเราเป็นแบบไหนก็สามารถใช้วิธีวัดโครงหน้าที่จะแนะนำในบทความนี้ได้

วิธีวัดโครงหน้า สามารถทำได้ดังนี้

สำหรับรูปทรงของใบหน้า หรือโครงหน้า ที่มีความกว้าง ความยาวของกรอบหน้า โดยสามารถที่จะวัดกรอบหน้าเพื่อที่จะได้รู้ว่าในแต่ละคนนั้นโครงหน้าแบบไหน โดยมักที่จะวัดความยาวจากโคนผมจนถึงปลายคาง ในส่วนของความกว้าง จะวัดความกว้างของโหนกแก้มและความกว้างหน้าผาก และวัดสันกราม จากนั้นให้นำตัวเลขมาทำการประมวลผล เพื่อเป็นการเปรียบเทียบโครงหน้าในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะมีขั้นตอนดังนี้

เตรียมอุปกรณ์สำหรับวัดโครงหน้า

ให้ใช้สายวัดตัวนำมาวัดโครงหน้า ถ้าหากไม่มีสายวัดตัวก็สามารถที่จะใช้ไม้บรรทัดแทนได้ และให้ใช้ดินสอหรือปากกาจดตัวเลขใส่กระดาษไว้

วัดความกว้างของใบหน้า

สำหรับความกว้างของใบหน้านั้น สามารถที่จะแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ดังนี้

  • วัดความกว้างหน้าผาก เริ่มวัดจากขมับข้างหนึ่ง ไปจนสุดขมับอีกข้าง หลังจากนั้นให้จดบันทึกตัวเลขลงในกระดาษ
  • วัดความกว้างโหนกแก้ม โหนกแก้มคือส่วนที่นูนออกมา จะอยู่บริเวณแก้มทั้งสองข้าง บางคนอาจโหนกแก้มใหญ่ บางคนอาจโหนกแก้มสูง ซึ่งมีความแตกต่างกัน โดยให้วัดความยาวของโหนกแก้มด้านหนึ่งไปยังโหนกแก้มอีกด้านหนึ่ง จากนั้นให้จดตัวเลขไว้

วัดความยาวของใบหน้า

เป็นส่วนที่ยาวที่สุดของใบหน้า ให้นำสายวัดตัวมาทาบเพื่อวัดความยาวของใบหน้า ให้เริ่มวัดที่โคนผม และให้วัดลงมาจนถึงส่วนล่างสุดของใบหน้า ซึ่งก็คือบริเวณคาง แล้วให้จดตัวเลขไว้ในกระดาษ

วัดไรผม

สำหรับการวัดไรผม ให้วัดจากขอบล่างสุดของโคนผม วัดลงมาจนถึงส่วนล่างสุดที่มีลูกผม

วัดสันกราม

ให้เริ่มวัดจากขากรรไกรข้างหนึ่ง วัดลงมาจนถึงปลายคาง สำหรับในส่วนของใบหน้าอีกข้างหนึ่งให้ทำในแบบเดียวกัน เมื่อรวมตัวเลขที่ได้จากทั้งสองข้างก็จะได้ความยาวสันกราม จากนั้นให้จดบันทึกเอาไว้

โครงหน้าในแบบต่างๆ

  • หน้ากลม หน้าจะมีลักษณะค่อนข้างกว้าง ความกว้างและความยาวของใบหน้านั้นเกือบเท่ากัน โหนกแก้มจะกว้างที่สุด ส่วนของกรามและหน้าผากจะเล็กกว่า โดยจะมีคางที่มีความโค้งมน
  • หน้าทรงสี่เหลี่ยม ใบหน้าจะมีความยาวและความกว้างใกล้เคียงกัน ส่วนของโหนกแก้ม หน้าผาก ขากรรไกร มีความกว้างที่ใกล้เคียงกัน กระดูกกรามจะดูชัดโดดเด่น
  • หน้าทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า จะมีมุมหน้าผากและมุมกรามที่มีความเหลี่ยมกว่าโครงหน้าในแบบอื่นๆ หน้าผากจะมีความกว้างเท่ากับความกว้างที่บริเวณของขากรรไกร และความยาวของใบหน้าจะมากกว่าความกว้างใบหน้า
  • หน้าทรงสามเหลี่ยมหงาย หน้าผากจะแคบ ขากรรไกรและกรามจะกว้างกว่าบริเวณอื่น จึงทำให้รูปทรงของใบหน้าคล้ายกับสามเหลี่ยมหงาย
  • หน้ารูปไข่ ความยาวใบหน้าจะมากกว่าความกว้างใบหน้า หน้าผากจะมีความกว้างกว่าช่วงของกรามเพียงเล็กน้อย คางและกรามมีความโค้งมนได้รูป
  • รูปหน้ายาว จะมีความยาวของใบหน้าที่มากกว่าความกว้างของใบหน้า มีลักษณะที่คล้ายกับใบหน้ารูปไข่ และจะมีความยาวที่มากขึ้นในส่วนของคางและหน้าผาก

แต่ละคนก็จะมีรูปทรงของใบหน้าที่มีความแตกต่างกัน ดังนั้นการใช้วิธีวัดโครงหน้า จึงทำให้รู้ถึงโครงหน้าของตัวเองว่าเป็นรูปแบบไหน และจะได้ไปปรับใช้ในการเลือกทรงผมให้เข้ากับใบหน้า