เสาเข็มไมโครไพล์ คืออะไร เหมาะกับงานประเภทไหนบ้าง

เสาเข็มมีความสำคัญต่อสิ่งปลูกสร้างเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสิ่งที่ถ่ายเทน้ำหนักของอาคารลงสู่พื้นดิน โดยจะมีเสาเข็มอีกแบบหนึ่งที่มีความน่าสนใจไม่น้อยซึ่งจะเหมาะกับการใช้ต่อเติมบ้าน นั่นก็คือเสาเข็มไมโครไพล์

เสาเข็มไมโครไพล์ คืออะไร?

เสาเข็มไมโครไพล์ คือ เสาเข็มที่เป็นเสาเข็มตอก มีขนาดเล็ก ใช้งานบริเวณที่แคบได้ เป็นเสาเข็มที่มีแรงสั่นสะเทือนน้อย สามารถที่จะตอกเสาเข็มได้จนถึงชั้นของดินดาน โดยเสาเข็มประเภทนี้จะมีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบ ได้แก่ เสาเข็มกลมตัน เสาเข็มรูปตัวไอ เสาเข็มสปันไมโครไพล์ โดยเป็นเสาเข็มที่เหมาะกับการต่อเติมบ้าน เพราะมีความสะดวก และแข็งแรง สามารถที่จะติดตั้งเสาเข็มโดยการตอกชิดกำแพง กระจก หรือผนัง โดยไม่ทำให้เกิดความเสียหาย หน้างานจึงดูไม่เลอะเทอะ และการติดตั้งจะมีมลพิษทางเสียงน้อย

ประเภทของเสาเข็มไมโครไพล์ มีดังนี้

  • เสาเข็มไอไมโครไพล์ เสาเข็มประเภทนี้เป็นเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวไอ เป็นเสาเข็มที่ใช้กับการก่อสร้างและต่อเติม เหมาะกับการใช้สำหรับเป็นฐานราก ช่วยแก้ปัญหาการทรุดตัว ให้โครงสร้างมีความแข็งแรงมากขึ้น โดยจะมีความยาวต่อท่อนที่ 5 เมตร สำหรับความยาวสามารถที่จะเพิ่มได้ด้วยการนำเสาเข็มมาเชื่อมต่อกันโดยใช้วิธีการเชื่อมแบบไฟฟ้า และตอกต่อกันให้ลึกถึงชั้นดินทรายแข็งได้
  • เสาเข็มสปันไมโครไพล์ เป็นเสาเข็มที่ใช้วิธีการผลิตโดยการอัดแรงเหวี่ยง เพื่อให้คอนกรีตอัดตัว เสาเข็มประเภทนี้จะมีรูกลมกลวงอยู่ตรงกลางเพื่อเป็นการระบายดิน ขณะที่มีการตอกเสาเข็มดินจะขึ้นบริเวณรูของเสาเข็ม ส่งผลทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนน้อย จะมีการใช้ปั้นจั่นแบบพิเศษสำหรับตอกเสาเข็ม จึงตอกได้ถึงชั้นดินทรายแข็ง
  • เสาเข็มไมโครไพล์กลมตัน หน้าตัดของเสาเข็มจะเป็นรูปวงกลมตัน มีน้ำหนักมาก การเชื่อมตามแนววงกลมหัวและท้ายของเสาเข็มสามารถทำได้ง่าย

เสาเข็มไมโครไพล์เหมาะกับงานแบบไหนบ้าง

  • เป็นเสาเข็มที่เหมาะกับการต่อเติมอาคาร ทาวน์โฮม บ้านเดี่ยว และอาคารพาณิชย์ หรือการทำงานในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึง
  • เหมาะกับการปรับปรุงพื้นของโรงงานให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น เพื่อใช้รองรับการเก็บเครื่องจักรและสินค้า
  • เหมาะกับงานก่อสร้างที่ใกล้กับอาคารเดิม เนื่องจากมีพื้นที่จำกัดและต้องควบคุมแรงสั่นสะเทือน

การลงเสาเข็มไมโครไพล์หน้างานไม่เลอะเทอะ

สำหรับการลงเสาเข็มแบบเจาะ จะทำให้มีดินโคลนที่เกิดจากการขุดขึ้นมากองอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้ต้องเตรียมพื้นที่สำหรับกองดิน และจะต้องนำดินไปทิ้ง แต่สำหรับการตอกเสาเข็มไมโครไพล์ จะทำให้ดินไหลออกมาเพียงเล็กน้อย จึงทำให้ไม่เลอะเทอะมาก และจัดการในเรื่องของความสะอาดได้ง่ายกว่าเสาเข็มแบบเจาะ

เนื่องจากเสาเข็มไมโครไพล์เป็นเสาเข็มที่มีขนาดเล็ก จึงทำให้สามารถเคลื่อนย้ายเข้าไปยังสถานที่ก่อสร้างได้อย่างสะดวก ทำให้การต่อเติม และการเป็นรากฐานของโครงสร้างทำได้สะดวกมากขึ้น