ระบบแลน คืออะไร มีรูปแบบการเชื่อมโยงอย่างไรบ้าง

สำหรับผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของคอมพิวเตอร์ก็คงจะมีความรู้ในเรื่องของระบบแลนอยุ่แล้ว แต่ถ้าคนที่ยังใหม่ในเรื่องนี้ก็คงจะไม่รู้ว่าระบบ LAN คืออะไรกันแน่ ในบทความนี้จะพามาไขข้อสงสัยในเรื่องนี้กัน

 

ระบบแลน คืออะไร?

ระบบ LAN (Local Area Network) คือ ระบบของเครือข่ายที่เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันในระยะที่จำกัด เช่น ในพื้นที่อาคารเดียวกัน ที่สามารถลากสายไปหากันได้โดยตรง โดยส่วนมากมักที่จะใช้สายเคเบิ้ล หรือที่เรียกว่าสายแลน เพื่อใช้เป็นตัวกลางสำหรับการเชื่อมต่อ ซึ่งอัตราความเร็วของเครือข่ายแลนจะอยู่ที่ระหว่าง 1-100 Mbps ความเร็วของข้อมูลจะขึ้นอยู่กับตัวกลางสายส่ง ข้อกำหนดผู้ให้บริการ และเทคนิคในการส่งสัญญาณ

รูปแบบของการเชื่อมโยงเครือข่ายแบบ LAN

การเชื่อมโยงแบบ Bus

จะเป็นการรับส่งข้อมูลด้วยความเร็ว 10-100 MB/s ใช้สายสัญญาณเส้นเดียวกันในการเชื่อมต่อ โดยจะมีการใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า T-Connector แปลงสัญญาณข้อมูลแล้วนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และใช้ Terminator ปิดหัวท้ายของสายระบบเครือข่าย เพื่อเป็นการดูดซับข้อมูล ป้องกันไม่ให้สัญญาณเกิดการสะท้อนกลับ

  • ข้อดี การวางสายเคเบิลจะเสียค่าใช้จ่ายน้อย ขยายระบบได้โดยง่าย
  • ข้อเสีย เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย เพราะเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะอยู่บนสายสัญญาณเส้นเดียวกัน หากมีตำแหน่งใดได้รับความเสียหาย ก็จะทำให้เครื่องอื่นในระบบไม่สามารถใช้งานได้ สำหรับการตรวจเช็คหาโหนดเสียจะทำได้ยาก เป็นเพราะว่าในขณะหนึ่งๆจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวที่สามารถจะส่งข้อความมาที่สายสัญญาณ แต่ถ้ามีเครื่องคอมพิวเตอร์มากๆ ก็จะทำให้เน็ตเวิร์กเกิดการคับคั่งและทำให้ระบบช้า

การเชื่อมโยงแบบ Ring

สำหรับระบบนี้จะส่งข้อมูลไปในทิศทางเดียวกัน จะมีครื่อง Server หรือ Switch ทำการปล่อย Token เพื่อตรวจสอบดูว่ามีเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดบ้างต้องการส่งข้อมูล ในระหว่างการส่งข้อมูล หากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆต้องการจะส่งข้อมูล จะต้องรอให้ข้อมูลก่อนหน้าส่งสำเร็จก่อน

  • ข้อดี ใช้สายเคเบิลน้อย และใช้เนื้อที่ในการติดตั้งน้อย เครื่องคอมพิวเตอร์ในเน็ตเวิร์กทุกเครื่องมีโอกาสส่งข้อมูลได้เท่าเทียมกัน
  • ข้อเสีย ถ้ามีโหนดใดเกิดปัญหาขึ้นจะค้นหาต้นเหตุได้ยาก โดยวงแหวนก็จะขาดออกจากกัน

การเชื่อมโยงแบบ Star

จะเป็นการต่อแบบรวมศูนย์ คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะทำการต่อสายไปที่อุปกรณ์ที่เรียกกันว่า Hub หรือ Switch ซึ่งอุปกรณ์นี้จะทำหน้าที่กระจายข้อมูล โดยการเชื่อมโยงแบบ Star จะมีข้อดีก็คือ ถ้าคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งสายสัญญาณขาด ก็จะไม่กระทบต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ แต่ถ้า Hub หรือ Switch ได้รับความเสียหายก็จะทำให้ทั้งระบบไม่สามารถทำงานได้

  • ข้อดี ดูแลและติดตั้งง่าย หากสายที่เชื่อมไปยังบางโหนดขาด โหนดที่เหลือก็ยังทำงานได้ เนื่องจากมี Central node เป็นตัวเชื่อมระบบอยู่ตรงกลาง หากระบบเกิดความเสียหายก็จะรู้ได้ว่าจะต้องไปแก้ปัญหาตรงจุดไหน
  • ข้อเสีย มีค่าใช้จ่ายสูง ทั้งค่าติดตั้งสายเคเบิล และเครื่องที่ใช้เป็น Central node

การเลือกรูปแบบการใช้งานระบบแลน ก็ต้องดูตามความเหมาะสมและงบประมาณที่มี เพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการ