10 ประเภทป้ายทะเบียน ที่ควรต้องรู้ก่อนเลือกใช้งาน

ถ้าหากเปรียบเทียบเป็นบัตรประชาชน ที่ทำหน้าที่ในการยืนยันหลักฐานที่สำคัญที่นำเอามาใช้เพื่อเป็นการยืนยันตัวบุคคล ป้ายทะเบียนรถ ก็คงจะทำหน้าที่ไม่แตกต่างกันสักเท่าไหร่ เพราะป้ายทะเบียนรถ ก็ทำหน้าที่ในการยืนยันความเป็นเจ้าของรถเช่นเดียวกัน

ซึ่งกฎหมายก็กำหนดเอาไว้อย่างชัดเจนว่า รถทุกคันจะต้องติดป้ายทะเบียนอย่างถูกต้อง ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าป้ายทะเบียนก็มีหลายรูปแบบ แต่ละแบบก็จะบอกลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาบอก ป้ายทะเบียนแต่ละประเภท ว่ามันคืออะไร และใช้เพื่ออะไร เผื่อว่าจะมีประโยชน์ในการตัดสินใจในครั้งต่อๆ ไป

  1. ป้ายทะเบียนสีขาว ตัวอักษรสีดำ

สำหรับประเภทแรก นั่นก็คือ รถที่มีป้ายทะเบียนพื้นสีขาวสะท้อนแสง ซึ่งจะมีตัวหนังสือสีดำ ป้ายทะเบียนประเภทนี้ก็คือ ทะเบียนรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง (Sedan, Not more than 7 Pass.) เช่น รถเก๋งทั่วไป หรือรถยนต์โดยทั่วไปที่ไม่ใช่รถบรรทุก หรือรถมอเตอร์ไซต์ส่วนบุคคล (Motorcycle) มีรายละเอียดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย. 1) และรถจักรยานยนต์ (รย.12)

  1. ป้ายทะเบียนสีขาว ตัวอักษรสีน้ำเงิน

ป้ายทะเบียนประเภทต่อมานั่นก็คือ ป้ายทะเบียนรถพื้นสีขาวสะท้อนแสง ซึ่งจะมีตัวหนังสือสีน้ำเงิน ป้ายทะเบียนประเภทนี้ก็คือ ป้ายทะเบียนรถยนต์ประเภทส่วนบุคคลที่มีที่นั่งมากกว่า 7 ที่นั่ง (Microbus & Passenger Van) เช่น รถตู้ รถสองแถว มีรายละเอียดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย. 2)

  1. ป้ายทะเบียนสีขาว ตัวอักษรสีเขียว

ป้ายทะเบียนประเภทต่อมาก็คือ ป้ายทะเบียนพื้นสีขาว ซึ่งจะมีตัวหนังสือสีเขียว คือ ป้ายทะเบียนประเภทนี้ก็คือ ป้ายทะเบียนรถบรรทุกส่วนบุคคล (Van & Pick Up) สำหรับรถกระบะทุกประเภท รวมไปถึงรถตู้ที่ใช้บรรทุกสินค้า และรถเฉพาะกิจบางประเภท ทั้งนี้ รถกระบะบางคันอาจมีป้ายทะเบียนสีขาว ตัวหนังสือสีดำ เนื่องจากได้จดทะเบียนรถเป็นรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคล

  1. ป้ายทะเบียนสีขาว ตัวอักษรสีแดง

ป้ายทะเบียนประเภทต่อมาก็คือ ป้ายทะเบียนพื้นเป็นสีขาวอักษร ซึ่งจะมีตัวหนังสือสีแดง ป้ายทะเบียนประเภทนี้ก็คือ ป้ายทะเบียนรถสามล้อส่วนบุคคล บรรทุกไม่เกิน 7 ที่นั่ง (Motortricycle) มีรายละเอียดรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล (รย. 4)

  1. ป้ายทะเบียนสีเหลือง ตัวอักษรสีแดง

ป้ายทะเบียนประเภทต่อมาก็คือ รถที่มีป้ายทะเบียนรถสีเหลืองสะท้อนแสง ซึ่งจะมีตัวอักษรสีแดง ป้ายทะเบียนประเภทนี้ก็คือ รถยนต์รับจ้างที่วิ่งระหว่างจังหวัด (Interprovincial Taxi) มีรายละเอียดรถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด (รย. 5)

  1. ป้ายทะเบียนสีเหลือง ตัวอักษรสีดำ

ป้ายทะเบียนประเภทต่อมาก็คือ ป้ายทะเบียนรถพื้นสีเหลืองสะท้อนแสง ซึ่งจะมีตัวหนังสือสีดำ ป้ายทะเบียนประเภทนี้ก็คือ ป้ายทะเบียนสำหรับรถยนต์รับจ้างที่บรรทุกผู้โดยสารได้ไม่เกิน 7 ที่นั่ง (Urban Taxi) หรือรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ (Public Motorcycle) มีรายละเอียดรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน (รย. 6) และรถจักรยานยนต์สาธารณะ (รย.17)

  1. ป้ายทะเบียนสีเหลือง ตัวอักษรสีน้ำเงิน

ป้ายทะเบียนประเภทต่อมาก็คือ รถที่มีป้ายทะเบียนรถสีเหลืองสะท้อนแสง ซึ่งจะมีตัวอักษรสีน้ำเงิน ป้ายทะเบียนประเภทนี้คือ รถยนต์รับจ้าง 4 ล้อขนาดเล็ก (Fixed Route Taxi) มีรายละเอียดรถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง (รย. 7)

  1. ป้ายทะเบียนสีเหลือง ตัวอักษรสีเขียว

ป้ายทะเบียนประเภทต่อมาก็คือ ป้ายทะเบียนรถสีเหลืองสะท้อนแสง ซึ่งจะมีตัวอักษรสีเขียว ป้ายทะเบียนประเภทนี้ก็คือ ป้ายทะเบียนสำหรับรถสามล้อรับจ้าง (Tuk Tuk) มีรายละเอียดรถยนต์รับจ้างสามล้อ (รย. 8)

  1. ป้ายทะเบียนสีเขียว ตัวอักษรสีขาว/สีดำ

ป้ายทะเบียนประเภทต่อมาก็คือ รถที่มีป้ายทะเบียนสีเขียวสะท้อนแสง ซึ่งจะมีตัวหนังสือสีขาวหรือสีดำ ป้ายทะเบียนประเภทนี้ก็คือ รถสำหรับธุรกิจบริการ (Hotel Taxi) รถบริการทัศนาจร (Tour Taxi) และรถให้เช่า (Car For Hire) มีรายละเอียดรถยนต์บริการธรุกิจ (รย. 9) รถยนต์บริการทัศนาจร (รย.10) และรถยนต์บริการให้เช่า (รย.11)

  1. ป้ายทะเบียนสีส้ม ตัวอักษรสีดำ

ป้ายทะเบียนประเภทต่อมาก็คือ รถที่มีป้ายทะเบียนรถสีส้มสะท้อนแสง ซึ่งจะมีตัวหนังสือเป็นสีดำ ป้ายทะเบียนรถประเภทนี้ก็คือ รถแทรกเตอร์ (Tractor) รถบดถนน (Road Roller) รถที่ใช้ในทางเกษตรกรรม (Farm Vehicle) และรถพ่วง (Automobile Trailer)  มีรายละเอียดรถแทรกเตอร์ (รย.13) รถบดถนน (รย.14) รถใช้งานเกษตรกรรม (รย.15) และรถพ่วง (รย.16)

ไม่ว่าจะขับขี่รถที่มีป้ายทะเบียนประเภทไหนก็ตาม การขับขี่ด้วยความปลอดภัย ไม่ประมาณ คือสิ่งที่สำคัญมากที่สุด เพื่อที่จะทำให้ตลอดทุกเส้นทางในการเดินทางมีความปลอดภัย ซึ่งเราหวังว่าประเภทต่างๆ ของป้ายทะเบียนที่นำเอามาให้ได้ดูกันในวันนี้ น่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับใครหลายๆ คนอย่างแน่นอน โดยที่จะมีบทความดีๆ เหล่านี้มาให้ได้ดูกันเป็นประจำเพื่อประโยชน์ในการขับขี่ของทุกคน